เสวนา "กบข. กับการเปลี่ยนสถานภาพเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย" เมื่อวันที่ 23 มี.ค. 2559
คลิก >> ชมย้อนหลัง เทปบันทึกการเสวนา ช่วงที่ 1  ช่วงที่ 2


Comments